Najveća kompanija na svetu, Apple, priprema se da dozvoli alternativne prodavnice na svojim najvažnijim uređajima, iPhone-u i iPad-u, u okviru sveobuhvatne promene poslovne politke koja ima za cilj da ispuni stroge zahteve Evropske unije (EU) koji stupaju na snagu 2024.

Kao deo najavljenih promena, na kojima su uveliko angažovani zaposleni u kompaniji, kupci bi mogli da preuzmu softver treće strane na svojim iPhone-ima i iPad-ima bez korišćenja zvanične kompanijske prodavnice (App Store). Na ovaj način bile bi zaobiđene aktuelne restrikcije kompanije koje joj omogućuću proviziju na plaćanja koja iznosi do 30 procenata.

Ovi potezi, koji bi predstavljali otklon od dugovečne politike kompanije, odgovor su na zakone EU koji imaju za cilj da izjednače uslove za developere treće strane i poboljšaju digitalni život potrošača. Regulatori i proizvođači softvera već godinama se žale na Apple i Alphabet koji poseduju previše moći usled kontrole dve najveće prodavnice mobilnih aplikacija.

Evropa je drugo po veličini tržište za Apple sa prihodom od 95 mlrd USD u 2022. 

Izvor: Bloomberg

Novi evropski zakon o digitalnim tržištima stupa na snagu narednih meseci, ali su kompanije u obavezi da se prilagode novim pravilima do 2024. godine. Zakon predviđa da tehnološke kompanije omoguće instalaciju aplikacija trećih lica i mogućnost lakše promene podrazumevanih podešavanja. Zakon će se odnositi na kompanije čija tržišna vrednosti prevazilazi 75 milijardi evra i koje imaju najmanje 45 miliona korisnika na mesečnom nivou u EU.

EU je zapretila kaznama od čak petine godišnjeg globalnog prihoda kompanije ako više puta prekrše zakon. Apple je u fiskalnoj 2022. ostvario skoro 400 milijardi dolara prihoda što bi takvu kaznu stavilo u rang veličine od oko 80 milijardi dolara.

Apple je na evropskom tržištu ostvario oko 95 milijardi dolara prihoda u protekloj fiskalnoj godini, a ova baza prihoda bi mogla biti pogođena kada ove promene stupe na snagu. App Store daje oko šest procenata prihoda kompanije, dok samo evropsko tržište doprinosi sa manje od dva odsto.

Akcije Apple-a na današnjem trgovanju beleže blagi rast vrednosti na 146,3 dolara.

Izvor: Bloomberg, Momentum