U prvom kvartalu tekuće godine američke kompanije su najavile nove programe otkupa sopstvenih akcija u vrednosti od preko 300 milijardi dolara, što pokazuje otpornost celog tržišta na trenutne probleme koje variraju od geopolitičkih tenzija do inflatornih sila, saopštila je firma EPFR, Informa Financial Intelligence.

Kompanije imaju tendenciju da otkupljuju sopstvene akcije u vremenima dobre likvidnosti i očekivanog rasta poslovanja, dok investitori same najave tumače kao signale operativne snage kompanije i percepcije menadžmenta da se akcije smatraju potcenjenim na tržištu.

Ukupna vrednost otkupljenih sopstvenih akcija kompanija članica indeksa S&P 500 u 2020. godini iznosila je 520 milijardi dolara, dok je u 2021. godini porasla na 880 milijardi dolara. Goldman Sachs očekuje da bi u tekućoj godini izdvojena sredstva kompanija za ove svrhe mogla premašiti 1.000 milijardi dolara.

Sa druge strane, pojedine kompanija koje su projektovale usporavanje biznisa ili celog sektora u kojem deluju, kao što su JPMorgan i Starbucks, otkazale su ili smanjile programe otkupa akcija. Glavni razlog bio je zadržavanje gotovine u bilansima radi sigurnosti u potencijalnoj recesiji ili većim poremećajima na tržištu.

Izvor: Reuters, Momentum