Proizvođač i distributer tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogas (TGAS), objavio je konsolidovane godišnje finansijake izveštaje koji obuhvataju rezultate matične kompanije i zavisnih preduzeća.

Tehnogas je prethodno objavio odlične godišnje rezultate za matičnu kompaniju, a konsolidovani izveštaji pokazuju da ništa manje lošije nisu radila ni zavisna preduzeća, pre svega slovenačka podružnica koja najviše doprinosi rezultatu.

Konsolidovani poslovni prihod u 2023. godini skočio je skoro 30 procenata na nepune 22 milijarde dinara i to je rekordna realizacija u istoriji kompanije. Posmatrano po strukturi prihoda najveći rast zabeležili su prihodi od prodaje proizvoda i usluga koji se priznaju tokom vremena, a koji se uglavnom odnose na isporuke iz postrojenja u Smederevu i Boru. Ovih prihodi su više nego duplirani na 6,8 milijardi dinara.

Poslovna dobit je skočila 51,4 odsto na nepunih pet milijardi dinara i to uprkos činjenici da su troškovi energije povećani sa 3,9 na 6,2 milijarde dinara. Neto dobit je uvećana 55,3 odsto na 3,6 milijardi dinara.

Tehnogas zabeležio snažan zamah poslovanja u 2023. godini (u mlrd RSD)

Izvor: Tehnogas

Kada je likvidnost kompanije u pitanju, ona je i dalje impresivna s obzirom na skoro nepostojeće ukupne finansijske obaveze od 164 miliona dinara. S druge strane, kompanija u novcu i depozitima na kraju decembra imala je poziciju od 7,3 milijarde dinara što je 59 odsto više u odnosu na kraj 2022. godine.

Messer je nedavno pokušao da u potpunosti konsoliduje vlasništvo u Tehnogasu, uputivši ponudu akcionarima po ceni od 25.000 dinara po akciji. Na tom nivou prikupio je 3,5 odsto akcija i podigao vlasnički udeo na 85,6 procenata.

Na ceni iz ponude akcije Tehnogasa nose PE racio od 7,3x i EV/EBITDA od 2,7x. Poređenja radi, kompanija je Meserov biznis u Sloveniji 2018. godine platila po ceni koja odgovara 7,1x očekivanog EBITDA.

Akcijama Tehnogasa nakon okončanja ponude se prilično slabo trguje, a danas su sa malim prometom oslabile četiri odsto na 24.000 dinara.

Izvor: Belex, Momentum