Američki proizvođač čipova, Micron, objavio je mešovite rezultate za period jun-avgust koji su pokazali zaoštravanje ciklusa u ovoj industriji usled smanjivanja tražnje na tržištu.

Prihod kompanije u četvrtom fiskalnom kvartalu pao je 19,7 procenata na 6,64 milijardi dolara, što je bilo ispod očekivanja od 6,78 milijardi dolara. Na kvartalnom nivou pad je bio 23,2 odsto, a kao glavni razlog uprava je navela poremećene lance snabdevanja i prilagođavanje nivoa zaliha usled slabije potražnje na tržištu.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) pala je 40 odsto na 1,45 dolara, što je bilo iznad očekivanja od 1,37 dolara, dok je u odnosu na prethodni kvartal pad iznosio  44 odsto. Prilagođeni operativni profit je pao 42,7 odsto na 1,62 milijarde dolara, dok se prilagođena bruto margina spustila na 40,3 posto sa prošlogodišnjih 47,9 posto.

Segment DRAM čipova zabeležio je prihod od 4,80 milijardi dolara, što predstavlja godišnju korekciju od 21 odsto, a na kvartalnom nivou pad je iznosio 23 odsto usled pada isporuka u bitovima za oko 10 procenata i prosečnih prodajnih cena niskom dvocifrenom stopom.

Prihod segmenta NAND čipova pao je 14 odsto na 1,69 milijardi dolara, dok je na kvartalnom nivou korekcija bila 26 odsto usled pada isporuka u bitovima od  preko 20 odsto i prosečnih prodajnih cena srednjom jednocifrenom stopom.

Uprava kompanije očekuje dalje slabljenje prihoda u narednom tekućem kvartalu na raspon 4,0–4,5 milijarde dolara (konsenzus 6,02 milijarde dolara), dok se bruto margine očekuje u rasponu 24–28 odsto. U tekućem fiskalnom periodu očekuje se oštra korekcija EPS-a na raspon od minus 0,06 do 0,14 dolara, znatno ispod konsenzusa od 0,87 dolara.

Kompanija je najavila da će u fiskalnoj 2023. godini kao odgovor na pad tražnje smanjiti kapitalna ulaganja za 30 odsto na oko 8 milijardi dolara.

Uprkos lošim rezultatima, akcije kompanije u pred-trgovanju beleže neveliki minus od 1,1 odsto na 49,5 dolara, pre svega usled optimističke najave uprave da očekuje oporavak poslovanja u drugoj polovini fiskalne godine i snažan rast prihoda.

Izvor: Reuters, Momentum