Objavama rezultata poslovanja banaka u petak, nezvanično će otpočeti sezona predstavljanja finansijskih izveštaja za prvo tromesečje.

Nakon velikog rasta protekle godine od skoro 25 odsto, indeks akcija S&P500 u tekućoj godini je porastao dodatnih preko devet odsto. Uzevši u obzir da profiti korporacija u proseku protekle godine nisu rasli, u ovoj mora uslediti značajniji rast profita kompanija kako se fundamenti akcija ne bi previše  udaljili od istorijskog proseka.

Rast profita u prvom tromesečju očekuje se na nivou od 2,5 odsto uz 3,5 odsto veće prihode, što bi predstavljalo usporavanje u odnosu na poslednje tromesečje prošle godine kada su profit i prihodi rasli stopama od 6,7 odnosno 3,9 odsto, respektivno.

Nastavak trenda rasta profita i treće tromesečje zaredom pre svega dolazi usled snažnog doprinosa sedam najvećih tehnoloških kompanija (M7) bez čijeg učinka bi profiti bili niži u odnosu na prošlu godinu za 3,2 odsto.

Treći kvartal zaredom očekuje se rast profita indeksne korpe

Izvor: Zacks

Upravo su tehnološke kompanije bile glavni faktor preokreta poslovnog trenda indeksa kada je u trećem kvartalu prošle godine ostvaren prvi rast profita nakon tri vezana tromesečja pada. Ovaj sektor je očito i u prvom tromesečju ove godine imao opredeljujući uticaj na rast profitabilnosti, uz nastavak uzlaznog trenda poslovnih očekivanja. Suprotno, evolucija rezultata čitave indeksne korpe u proteklom periodu je imala negativan smer pa se od decembarske prognoze rasta od skoro šest procenata, aktuelno očekivanje rasta profita svelo na 2,5 odsto.

Kada su u pitanju neto profitne margine, one se za poslednji izveštajni period očekuju na nivou od 11,5 odsto, što je iznad decembarskog kvartala (11,2 odsto) i jednako petogodišnjem proseku. I kod ovog pokazatelja dominira sektor informacionih tehnologija čija neto profitna margina je premašila njegov petogodišnji prosek i nalazi se iznad nivoa od 25 odsto.

U nastavku godine očekuju se značajnije stope rasta profita indeksne korpe: 8,7 u drugom, 7,0 u trećem i 12,2 odsto u poslednjem tromesečju.

Akcijama se trenutno trguje na očekivanom PE raciju od 20,5x, što je iznad i petogodišnjeg i desetogodišnjeg proseka od 19,1x odnosno 17,7x, respektivno. Na sektorskom nivou, informaciona tehnologija ima najveći PE racio od 27,7x, dok sektor energetike ima najnižu vrednost ovog pokazatelja od 13,2x.

Izvor: Zacks, Factset, Momentum