Odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIIS) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 27. jun, a na dnevom redu, među ostalim odlukama, biće usvajanje finansijskih izveštaja kompanije i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Kao što je ranije najavljeno, odbor direktora kompanije je predložio da se akcionarima i ove godine na ime dividende isplati četvrtina prošlogodišnje dobiti.

Ukoliko skupština odobri ovaj predlog, akcionarima će pripasti dividenda u visini od 10,5 milijardi dinara odnosno 64,26 dinara po akciji.

Kao dan dividende utvrđen je 17. jun odnosno ex-dividend dan biće 14. juna.

Na trenutnoj ceni od 850 dinara akcije NIS-a nose dividendni prinos od 7,6 procenata.

Izvor: NIS, Momentum