Vanredna skupština akcionara Alfa plama (ALFA), održana 23. januara, usvojila je sve predložene odluke, uključujući odluku o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara.

Kao što je već poznato, većinski vlasnik Alfe, Amasis, krajem novembra je uspešno sproveo ponudu za preuzimanje ove kompanije, stekavši dodatnih 6,7 odsto akcija i vlasničko učešće od 95,1 odsto.

S obzirom da je putem ponude preskočio prag od 90 odsto vlasništva, Amasisu je domaća regulativa omogućila pravo na prinudni otkup akcija po ceni iz ponude od 20.892 dinara.

Akcijama Alfe se proteklih na Beogradskoj berzi trguje iznad nivoa od 23 hiljade dinara, što sugeriše očekivanja investitora da bi se sudskim putem manjinski akcionari ove kompanije mogli izboriti za veću cenu u odnosu na cenu iz prinudnog otkupa.

Izvor: Belex, Momentum