Skupština akcionara proizvodno-montažnog preduzeća Jedinstvo iz Sevojna (JESV), održana 27. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i odluku o raspodeli ostvarene dobiti.

Akcionarima će ove godine na ime dividende pripasti iznos od 150,3 miliona dinara odnosno bruto iznos od 647,06 dinara po akciji u odnosu na prošlogodišnjih 411,8 dinara po akciji.

Internim aktima kompanije kao dan dividende određen je 31. decembar prošle godine.

Takođe, kompanija je ponovo donela odluku o poništenju sopstvenih akcija, ali i novu odluku o programu kupovine do 10 odsto sopstvenih akcija.

Akcije Jedinstva trenutno se nalaze na nivou od 7.450 dinara, ali beleže prilično slabo trgovanje u proteklom periodu.

Izvor: Belex, Momentum