Skupština akcionara Komercijalne banke (KMBN), održana 28. juna, usvojila je odluku o prinudnom otkupu akcija na zahtev većinskog vlasnika, slovenačkog NLB-a.

NLB u Komercijalnoj banci poseduje 90,2 odsto osnovnog kapitala i 91,7 odsto akcija sa pravom glasa čime je stekao pravo da prema ovdašnjoj regulativi prinudno otkupi akcije od preostalih manjinskih akcionara.

Kada su obične akcije u pitanju prinudni otkup će biti sproveden na nivou od 4.532,2 dinara što je knjigovodstvena vrednost akcije na dan 30. maj. Prioritetne akcije (KMBNPB) NLB će otkupiti po ceni od 1.000 dinara što je izazvalo veliko nezadovoljstvo akcionara s obzirom da je kompanija godinama u svojim internim aktima objavljivala identičnu knjigovodstvenu vrednost za obične i prioritetne akcije.

Zbog ovakvog predloga odluke o prinudnom otkupu prioritetnih akcija Beogradska berza je suspendovala trgovanje običnim i prioritetnim akcijama emitenta.

Izvor: Belex, Momentum