Nadzorni odbor gornjomilanovačkog Metalca (MTLC) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 19. maj, na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji za prošlu godinu i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Uprava kompanije predložila je da se iz prošlogodišnje dobiti od 256,5 miliona dinara na ime dividende opredeli nepunih 174 miliona dinara odnosno 90 dinara bruto po akciji. Ova dividenda predstavlja povećanje od 5,9 odsto u odnosu na prošlogodišnju dividendu od 85 dinara po akciji.

Pravo na dividendu imaće akcionari koji budu imali taj status 9. maja tekuće godine.

Dividenda Metalca premašila nivo iz predpandemijskog perioda 

Na poslednjoj ceni od 1.650 dinara akcije Metalca nose prinos od 5,5 odsto.

Kompanija će radnicima i menadžerima na ime premija isplatiti bruto iznos od 40 miliona dinara, dok će preostali iznos profita od 42,5 miliona dinara biti zadržan kao neraspoređena dobit.

Izvor: Metalac, Momentum