Skupština akcionara gornjomilanovačkog Metalca (MTLC), održana 7. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i odluku o raspodeli dobiti.

Akcionari si prihvatili predlog da se iz prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 280,9 miliona dinara na ime dividende opredeli nepunih 174 miliona dinara odnosno 90 dinara bruto po akciji, što je identično prošlogodišnjoj dividendi.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su imali taj status 28. maja tekuće godine.

Kompanija će, takođe, radnicima i menadžerima na ime premija isplatiti bruto iznos od 40 miliona dinara, kao i prošle godine, dok će preostali iznos profita od 66,9 miliona dinara biti zadržan kao rezerva za sticanje do pet odsto sopstvenih akcija koje su namenjene kao nagrade zaposlenima u sistemu.

Akcije Metalca ove godine beleže lagani rast vrednosti, nakon što su od 2018. godine beležile kontinuirani silazni trend na godišnjem nivou.

Izvor: Metalac, Momentum