Odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIIS) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 29. jun na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji iz protekle godine te doneta odluka o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima podeli 25 odsto prošlogodišnje dobiti što je duži niz godina bila uobičajena praksa koju je prošle godine prekinula pandemija. Prema ovogodišnjem predlogu, akcionarima će na ime dividende pripasti 5,78 milijardi dinara odnosno 35,46 dinara po akciji što daje prinos na trenutnoj ceni od 6,2 odsto.

Kao dan dividende utvrđen je 19. jun.

Preostali iznos prošlogodišnje dobiti u visini od 17,35 milijardi dinara ostaće neraspoređen.

Izvor: NIS, Momentum