Skupština akcionara Naftne industrije Srbije (NIIS) održala je redovnu skupštinu akcionara 29. juna, na kojoj su očekivano usvojene sve predložene odluke, uključujući finansijske izveštaje iz protekle godine te odluku o raspodeli dobiti.

Akcionari će kao i prethodnih godina, osim u godini pandemije, dobiti 25 odsto dobiti premda su očekivanja akcionara bila veća s obzirom na rekordne prošlogodišnje rezultate.

Umesto toga, neposredno pre zakazivanje skupštine akcionara, NIS je državi, najvećem manjinskom akcionaru, dodelio donaciju u visini od 60 miliona evra što je dovelo do razočarenja investicione javnosti.

Akcionarima će ove godine na ime dividende pripasti 23,4 milijarde dinara odnosno 143,29 dinara po akciji što je rekordna dividenda u istoriji kompanije.

Kao dan dividende utvrđen je 19. jun.

Nakon prolaska preseka za dividendu akcijama NIS-a se trguje uglavnom u rasponu od 720-740 dinara.

Izvor: NIS, Momentum