Skupština akcionara niške duvanske industrije Philip Morris Operations, održana 18. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i raspodelu dobiti.

Kao što je to činila i ranijih godina, kompanija je celokupni prošlogodišnji profit u iznosu od 6,3 milijarde dinara raspodelila akcionarima na ime dividende.

Vlasnicima običnih akcija pripašće dividenda od 531,8 dinara po akciji, dok će vlasnici prioritetnih akcija I klase kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobiti dividendu od 595,3 dinara po akciji.

Internim aktima kompanije kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine.

Prioritetne akcije trenutno se nalaze na nivou od 7.650 dinara i beleže blagi pad vrednosti od početka godine.

Izvor: Belex, Momentum