Skupština akcionara beogradskog proizvođača tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogas, održana 19. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i raspodelu prošlogodišnje dobiti.

Kao što je menadžment predložio, akcionarima će iz nekonsolidovane dobiti pripasti dividenda u visini od nepuna 622 miliona dinara, što daje bruto iznos po akciji od 600 dinara. Kao i prethodnih godina racio plaćanja dividende je ostao neznatno ispod 25 procenata.

Prostali deo dobiti kao i neraspoređena dobit prethodnih godina u visini od 21,8 milijardi dinara ostao je neraspoređen.

Kompanija je kao dan dividende utvrdila 9. jun, dok će isplata biti sprovedena 20. oktobra tekuće godine.

Akcije Tehnogasa trenutno se na Beogradskoj berzi kotiraju na nivou od 24 hiljade dinara, nakon što je u aprilu okončana ponuda za preuzimanje većinskog vlasnika po ceni od 25 hiljada dinara.

Izvor: Belex, Momentum