Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je nekonsolidovane kvartalne finansijske izveštaje koji su pokazali snažan rast poslovanja kompanije u trećem tromesečju.

U periodu jul-septembar kompanija je skoro duplirala prihode nd 2,34 milijarde dinara, dok je ukupna realizacija u prvih devet meseci dostigla 6,15 milijardi dinara što je povećanje od 43,4 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Poslovna dobit kompanije u prvih devet meseci je skočila 2,4 puta na 150,4 miliona dinara, dok je neto dobit porasla tek 18,1 odsto na 186 miliona dinara, pre svega usled većih ostalih prihoda prošle godine koji su ovaj put izostali.

Neto dug kompanije na kraju septembra porastao je na 564,6 miliona dinara, pre svega kao posledica smanjene novčane pozicije u odnosu na prošlu godinu.

Kompanija u 2023. smanjila dividendu nakon visokih isplata prethodne tri godine 

Kompanija je u ovu godinu ušla sa visokom uposlenošću nakon što se prethodnih godina u velikoj meri oslanjala na višegodišnji posao ugovoren na TENT-u. Nosioci uposlenosti ove godine su instalacioni radovi na Centru Sava, izgradnja sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu, te regionalni vodovod Makiš-Mladenovac.

Skupština akcionara kompanije u junu je neočekivano smanjila ovogodišnju dividendu što je znatno usporilo trgovanje akcijama ove kompanije. Ostaje da se vidi da li će se uprava naredne godine vratiti izdašnijoj isplati dividende nakon boljih rezultata u tekućoj godini.

Kompanija je tokom oktobra poništila 22.427 komada sopstvenih akcija odnosno 8,8 odsto odsto od ukupnog broja koje je prethodno sticala na Beogradskoj berzi.

Akcije Jedinstva trenutno se kotiraju na 7.299 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju od 1,7 milijardi dinara (oko 14,5 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum