Nakon što je prošle sedmice kompanija objavila saopštenje, Naftna industrija Srbije (NIIS) i država potpisali su danas Ugovor o donaciji prema kome će NIS obezbediti 60 miliona evra, namenjenih za podršku projektima Vlade Srbije iz oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Prema Ugovoru, navedena sredstva biće uplaćena državi do 30. maja ove godine u dinarskoj protivvrednosti.

Dividende NIS-a

Ova iznenađujuća odluka kojom će se državi dodeliti izuzetno visoka donacija u četvrtak je dovela do slabljenja tražnje za akcijama NIS-a, dok je tokom ove sedmice usledila i oštra korekcija njihove tržišne vrednosti.

Prethodno su akcije NIS-a beležile kontinuirani uzlazni trend u očekivanju raspodele dobiti i stizale prošle sedmice do novog višegodišnjeg maksimuma od 855 dinara.

Kao što je poznato, NIS je u 2022. godini zabeležio konsolidovani neto profit od 92,3 milijarde dinara, dok je nekonsolidovana dobit, koja je svih godina bila osnovica za podelu dobiti, bila još i veća i iznosila je 94,5 milijardi dinara.

Ne računajući godinu pandemije, kada je kompanija isplatila tek simboličnu dividendu, počev od 2013. godine NIS akcionarima redovno isplaćuje dividende u visini od 25 procenata ostvarenog profita.

Ukoliko bi to bio slučaj i ove godine, akcionarima bi pripao ukupan iznos od 23,4 milijarde dinara odnosno bruto dividende u visini od 143,3 dinara po akciji.

Akcionare NIS-a svakako očekuju rekordne dividende u istoriji kompanije

Poslednja cena akcija NIS-a

Na poslednjoj ceni od 801 dinar akcije NIS-a nose očekivani prinos od oko 18 procenata.

Predlog raspodele prošlogodišnje dobiti trebalo bi objavi uprava kompanije do kraja maja, što je krajnji rok za zakazivanje redovne skupštine akcionara. Ovaj predlog bi potom trebalo da prihvate i akcionari, a s obzirom da kompanija ima većinskog vlasnika koji u praksi ovaj predlog i donosi gotovo da je izvesno da će to biti i konačna odluka.

Manjinski akcionari, koji raspolažu sa oko 13 odsto akcija, nadali su se da bi ove godine isplata mogla biti i veća s obzirom na vanredno dobre rezultate i činjenicu da je matična kompanija Gazprom poslednjih godina racio plaćanja dividende povećala sa 25 na 50 procenata.

Međutim, nakon što je država isposlovala isplatu 60 miliona evra na ime donacije, koja odgovara visini dividende koju će država dobiti ukoliko se raspodeli 25 odsto profita, ove nade su prilično utihnule. Praktično država je sebi već obezbedila isplatu 50 odsto prošlogodišnjeg profita, a taj bi iznos mogao biti samo veći ukoliko racio plaćanja dividende bude povećan.

Dividende naftnih kompanija u centru su pažnje i regionalne investicione javnosti, a kompanije će listom isplatiti odlične dividende ove godine. Hrvatska INA će tako akcionarima isplatiti  dividende od 200 miliona evra (82 odsto dobiti), dok će austrijski OMV i mađarski MOL putem specijalnih dividendi akcionarima podeliti oko polovinu ostvarenog profita.

Izvor: Momentum