Američki proizvođač e-vozila, Tesla, objavio je najveći pad prihoda još od 2012. godine, pride i ostale rezultate ostavio ispod očekivanja tržišta, ali je zabeležio snažan oporavak akcija nakon što je uprava kompanije ponovo zadobila poverenje investitora.

Prihod kompanije u periodu januar-mart oslabio je za 8,5 odsto na 21,3 milijarde dolara, što je bilo ispod konsezusa od 22,15 milijardi dolara. Osim slabije količinske prodaje, usled inoviranja fabrika i nedostatka delova, na lošije prihode su uticale i niže prodajne cene kojima je kompanija pokušavala da podstakne prodaju.

Prihodi iz auto segmenta oslabili su 13 procenata na 17,4 milijarde dolara i ovaj pad bio je čak oštriji u odnosu na 2020. kada je pandemija izazvala prekide u proizvodnji.

Kada su u pitanju očekivanja za 2024. godinu, kompanija je ponovila pesimističku prognozu „da će obim prodaje biti značajno niži u odnosu na stopu postignutu prošle godine“.

Teslini kvartalni prihodi (u mlrd USD)

Izvor: CNBC

Investitore je ipak ohrabila najava kompanije da planira početak proizvodnje novih modela „početkom 2025. godine, ako ne već krajem ove godine“, nakon što su raniji planovi bili vezani za drugu polovinu 2025. Kompanija je iznela tvrdnju da će novi modeli „biti proizvođeni na postojećim proizvodnim linijama“, te da će ulaganja u nove linije biti pokrenuta tek kada prošlogodišnja proizvodnja poraste za više od 50 procenata.

Kompanija je, takođe, najavila da je u pregovorima sa „jednim velikim proizvođačem“ u vezi sa licenciranjem Teslinog autopilota (FSD). U kvartalu Tesla je uknjižio solidan prihod od ranijih prodaja FSD opcije (oko četiri odsto ukupnog prihoda iz auto segmenta).

Kapitalna ulaganja u kvartalu skočila su 34 odsto na 2,77 milijardi dolara, dok je slobodan novčani tok (FCF) bio u minusu 2,5 milijarde dolara u odnosu na priliv od 441 milion dolara u istom periodu protekle godine. Ovaj manjak likvidnosti kompanija je opravdala stvaranjem zaliha od 2,7 milijardi dolara i kapitalnim ulaganjima od milijarde dolara u AI infrastrukturu.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) u kvartalu dostigla je 0,45 dolar u odnosu na očekivanih 0,51 dolar.

Akcije Tesle prošle sedmice oporavile su se 19,1 odsto na 168,3 dolara, dok su od početka godine u minusu oko 32 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum