Uprava Krke predložila je akcionarima da se iz prošlogodišnje dobiti isplati bruto dividenda od 5,63 evra po akciji, što predstavlja rast od 12,6 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Na poslednjoj ceni akcija od 96,8 evra predložena dividenda nosi prinos od 5,8 procenata.

Uprava je predložila skupštini, koja će biti održana 7. jula, da se iz akumuliranog profita u visini od 318,6 miliona evra za dividende opredeli 175,0 miliona evra. Za rezerve je namenjeno 71,8 miliona evra, dok će u sledeću godinu biti preneto 71,8 miliona evra.

Akcije Krke od početka godine izgubile su na vrednosti skoro 19 procenata pod uticajem rata u Ukrajini s obzirom da je Rusija pojedinačno najveće tržište kompanije.

Izvor: Krka, Momentum