Poslovna aktivnost u evrozoni neočekivano je ubrzala u martu nakon što je uslužni sektor zabeležio ekspanziju poslovanja, ali je slabljenje potražnje za industrijskom robom produbilo pad u proizvodnom sektoru, pokazuju preliminarni podaci S&P Global-a.

Martovski podaci pokazuju da bi evrozona mogla izbeći recesiju, te da je ovaj ekonomski i politički blok otporan barem u bližoj budućnosti, što bi moglo relaksirati Evropsku centralnu banku (ECB) u sprovođenju politike dizanja kamata.

Kompozitni PMI pokazatelj stigao je u martu do najvišeg nivoa u poslednjih deset meseci od 54,1 u odnosu na februarskih 52,0 poena i konsenzus tržišta od 51,9.

Ovi podaci govore da bi privreda evrozone mogla u prvom tromesečju zabeležiti rast od 0,3 odsto, dok martovski PMI pokazatelj ukazuje na stopu rasta u ovom mesecu od pola procenta.

Po prvi put od juna prošle godine, kompanije nisu bile u stanju da odgovore na sve narudžbine, te je podindeks ugovorenih poslova porastao na 50,1 sa 49,5 poena u februaru.

S&P Global-ovi rezultati poslovne aktivnosti u evrozoni

Izvor: S&P Global

Uslužni sektor, koji dominira u evrozoni, zabeležio je PMI pokazatelj od 55,6 u odnosu na 52,7 u februaru i konsenzus tržišta od 52,5 poena.

Povećan obim poslovao doveo je i do rasta uposlenosti, pa je podindeks zaposlenosti skočio na najviši niod od maja prošle godine, na 54,3 sa februarskih 51,9 poena.

S druge strane, proizvodni PMI je pao na 47,1 sa februarskih 48,5 poena, i bio je značajno ispod očekivanja od 49,0 poena.

Nastavak poboljšanja u lancima snabdevanja dodatno je doprineo padu ulaznih troškova. Podindeks troškova inputa pao je sa februarskih 50,9 na 46,4 poena.

Posmatrano po zemljama, privreda Nemačke je zabeležila rast poslovne aktivnosti drugi mesec zaredom, na 52,6 poena mereno kompozitnim PMI pokazateljom, s obzirom da je pad aktivnosti proizvodnog sektora na najniži nivo od još od pandemije više nego neutralisan aktivnošću uslužnog sektora.

Slična situacija je i u francuskoj privredi, gde je kompozitni PMI pokazatelj porastao na desetomesečni maksimum od 54,0 poena, zahvaljujući ekspanziji uslužnog sektora i rastu novih narudžbina po prvi put još od sredine 2022. godine.

Izvor: Reuters, S&P Global, Momentum