Nemačka logistička kompanija DHL Group objavila je veliko smanjenje prihoda i profita u drugom tromesečju nakon pada i cena i obima prometa, upozorivši na ekonomske neizvesnosti u narednom periodu.

Prihod u periodu april-jun oslabio je 16,4 odsto na 20,1 milijardu evra i bio je ispod očekivanja od 21,7 milijardi evra.

Opadajuća globalna tražnja, rastuća inflacija i visoke zalihe oborile su cene logističkih usluga sa rekordnih nivoa za vreme pandemije i time doveli do velikog pada profitabilnosti kompanije.

Operativni profit DHL-a u kvartalu oslabio je 27,2 odsto na 1,7 milijardi evra, što je bilo neznatno iznad očekivanja od 1,65 milijardi evra, dok je neto dobit bila manja za trećinu i iznosila je 978 miliona evra.

Segment Globalne isporuke zabeležio je pad EBIT-a od 41 odsto na 388 miliona evra, uz pad obima prometa na godišnjem nivou od 13 odsto u avio prevozu i devet odsto u okeanskom transportu. Express je zabeležio EBIT od 901 milion evra, što je smanjenje od 18 odsto, uz stabilizovanje obima prometa od marta, ali bez naznaka kontinuiranog trenda oporavka.

Segment Globalnih lanaca snabdevanja bio je svetla tačka u kvartalu usled stabilnog poslovnog modela sa dugoročnim ugovorima i  registrovao je rast EBIT-a od 11 odsto na 272 miliona evra. Nemačka pošta (P&P) je prepolovila EBIT na 123 miliona evra, usled pada obima prometa pisama i većih troškova plata.

Blago povećana prognoza za operativni profit u 2023. godini (u mlrd EUR)

Izvor: DHL

Uprava kompanije je povećala donji prag očekivanja godišnjeg EBIT-a na 6,2-7,0 milijardi evra sa ranije očekivanih 6-7 milijardi evra i zadržala očekivanja za slobodan novčani tok (FCF) od oko tri milijarde evra.

Kompanija je takođe potvrdila srednjoroču prognozu EBIT-a većeg od osam milijardi evra „u normalizovanom ekonomskom okruženju“ i kumulativni FCF u periodu 2023-2025. godine od 9-11 milijardi evra.

Akcije DHL-a pale su na jučerašnjem trgovanju preko pet odsto na 44,3 evra, dok od početka godine nose prinos od oko 26 procenata.

Izvor: DHL, Reuters, Momentum