Biografija

Darko Tankosić ima preko 15 godina iskustva rada u svim segmentima investicionih usluga, a posebno u savetovanju u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, preuzimanjem društava i sličnim pitanjima.

Karijeru je započeo 2000. godine u Vojvođanskoj banci, gde je od 2003. godine radio na poziciji direktora za brokersko – dilerske poslove. U odeljenje investicionog bankarstva Hypo-Alpe-Adria banke prelazi 2006. godine, na mesto rukovodioca za konsalting i projekte, a 2007. godine ko-osniva Momentum Securities gde i danas obavlja funkciju generalnog direktora.

Diplomirao je 1999. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Beograd, Univerzitet Braća Karić, i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste, smer bankarstvo.

Članstva i licence: Licencu brokera je stekao 2003. godine.