Biografija

Zoran Lazić ima preko 15 godina iskustva u poslovanju na finansijskom tržištu.

Poseduje bogato iskustvo u svim segmentima investicionih usluga, posebno u savetovanju u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, preuzimanjem društava i sličnim pitanjima.

Karijeru brokera je započeo 2002. godine u brokersko-dilerskom društvu VobDIL Novi Sad, a tokom 2003. godine prelazi u Vojvođansku banku, gde obavlja poslove brokera i korporativne poslove. U odeljenje za brokersko dilerske poslove Komercijalne banke prelazi 2006. godine na poziciju glavnog brokera. Zajedno sa Darkom osniva Momentum Securities 2007. godine gde najpre obavlja poslove šefa Odeljenja za korporativne poslove. Od 2012. godine Zoran je na poziciji izvršnog direktora kompanije.

Zoran je stekao diplomu ekonomiste na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu, odeljenje za finansije i računovodstvo i diplomu Master menadžera u uslužnom biznisu na MBS Fakultetu u Beogradu.

Članstva i licence: Licencu brokera je stekao  2002. godine.