Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, zabeležio je pozitivno poslovanje u prvih šest meseci.

Kompanija je u periodu januar-jun ostvarila skroman neto dobitak od 3,5 miliona dinara u odnosu na prošlogodišnjih 57,7 miliona dinara, ali pre svega usled odsustva jednokratnih prihoda koji su poduprli rezultat prošle godine.

Poslovni prihod u prvih šest meseci dostigao je 451,2 miliona dinara, što je za 29,3 odsto više u odnosu na prošlu godinu pre svega usled boljih prihoda po osnovu naplate periodične koncesione naknade.

Kompanija je naplatila prihod od koncesione naknade u visini od 312,1 milion dinara što je za pet odsto više u odnosu na isti period protekle godine, dok su ostali poslovni prihodi posledica  prenosa imovine na koncesionara bez naknade i njegovih kapitalnih ulaganja u skladu sa koncesionim ugovorom.

Polugodišnji prihodi kompanije po osnovu periodične koncesione naknade (u mRSD)

Izvor: ANT

Rezultat iz finansiranja ove godine je bio negativan u visini od 1,4 miliona dinara, pre svega usled slabljenja kursa dolara, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren finansijski rezultat od 23,1 milion dinara.

Kada su u pitanju novčani tokovi, Aerodrom je popravio poziciju likvidnosti pa je kompanija na kraju juna imala poziciju gotovine od 868,5 miliona dinara u odnosu na 770,9 miliona dinara na kraju prošle godine.

Akcije Aerodroma „Nikola Tesla“ kojima se trguje na Beogradskoj berzi ove godine su dostigle rekordnu vrednost, koja je premašila nivo dostignut uoči potpisivanja ugovora o koncesiji i isplate ogromne, jednokratne kocesione naknade.

Akcije su danas trgovanje okončale na nivou od 2.060 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 72,2 milijarde dinara (oko 615 miliona evra).

Izvor: Aerodrom, Momentum