Nadzorni odbor Dunav osiguranja (DNOS) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 27. april, na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji iz prethodne godine i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Kako je iz uprave preliminarno i objavljeno, kompanija je prošle godine ostvarila neto profit od 1,28 milijardi dinara u odnosu na 2,52 milijarde dinara u 2021. godini, a veliki pad profitabilnosti posledica je rasta rashoda po osnovu likvidiranih šteta.

Uprava kompanije je predložila da se ove godine ne isplati dividenda odnosno da se dobitak iz neživotnog osiguranja u visini od 1,03 milijarde dinara i dobitak iz životnog osiguranja od 253 miliona dinara ne raspodele.

Kompanija je prošle godine akcionarima isplatila bruto dividendu u visini od 103 dinara odnosno skoro 360 dinara po akciji u 2021. godini.

Akcije Dunav osiguranja pale su na početku današnjeg trgovanja 3,4 odsto na 1.130 dinara.

Izvor: Dunav osiguranje, Momentum