Nadzorni odbor Energoprojekt holdinga (ENHL) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 20. jun, a na dnevnom redu su uobičajene tačke kao što je usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava je ponovo predložila da se ostvarena dobit ne podeli akcionarima pa će prošlogodišnji nekonsolidovani neto rezultat od 972,8 miliona dinara ostati neraspoređen. Ukupna neraspoređena dobit kompanije na kraju 2021. godine iznosi 1,97 milijardi dinara.

Poslednju dividendu u visini od 20 dinara po akciji Energoprojekt je akcionarima isplatio 2018. godine, faktički godinu dana nakon što je kompanija preuzeta od rivala Napreda.

Kompanija je sredinom 2017. godine preuzeta na ceni od 1.501 dinar, dok se akcije trenutno nalaze na nivou od 349 dinara. Na ovoj ceni tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 3,82 milijarde dinara (32,5 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum