Skupština akcionara Komercijalne banke (KMBN) usvojila je sve predložene odluke uprave, uključujući i predlog odluke o raspodeli dobiti.

Kako je objavljeno, prošlogodišnja dobit u visini od 3,65 milijardi dinara neće biti raspoređena odnosno biće pripojena kumulativnoj neraspoređenoj dobiti ranijih godina koja je dostigla iznos od 9,57 milijardi dinara.

Komercijalna banke je u prošloj poslovnoj godini zabeležila nekonsolidovani profit od 3,65 milijarde dinara što je 43,8 odsto više u odnosu na pandemijsku, 2020. godinu.

Izvor: Belex, Momentum