Nadozorni odbor valjaonice aluminijuma, Impol Seval (IMPL), sazvao je redovnu skupštinu akcionara kompanije za 20. jun, a na dnevnom redu su usvajanje finansijskih izveštaja za prošlu godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Nakon što je kompanija prošle godine ostvarila rekordne poslovne rezultate i neto dobit od 2,83 milijarde dinara, uprava je predložila da se na ime dividende opredeli iznos od 821,3 miliona dinara odnosno 871,6 dinara po akciji. Ovogodišnja dividenda je veća za 40 odsto u odnosu na prošlu godinu kada je kompanija isplatila najveću dividendu u istoriji.

Ostatak dobiti u visini od oko dve milijarde dinara ostaje neraspoređen.

Veliki rast profitabilnosti akcionarima Impola doneo visoke dividende 

Kao dan dividende utvrđen je 10. jun, dok će dividenda biti isplaćena u roku od 90 dana od usvajanja.

Akcije Impol Sevala trenutno se nalaze na istorijskom maksimumu od 6.400 dinara, a na ovoj ceni dividendni prinos iznosi 13,6 odsto.

Izvor: Belex, Momentum