Nadzorni odbor proizvodno-montažnog preduzeća Jedinstvo iz Sevojna (JESV) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 30. jun, a na dnevnom redu je usvajanja finansijskih izveštaja za prošlu godinu, te donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima treću godinu zaredom isplati dividenda od 705,88 dinara po akciji odnosno ukupan bruto iznos od 180 miliona dinara, što čini neznatno preko polovine ostvarene dobiti u prošloj godini.

Dividenda će biti isplaćena u tri rate do kraja godine, a kao dan dividende internim aktima kompanije utvrđen je 31. decembar.

Akcije Jedinstva na Beogradskoj berzi trenutno se kotiraju na ceni od 7.300 dinara što daje dividendni prinos od 9,7 odsto.

Uprava je akcionarima ponovo predložila da se donese odluka o sticanju sopstvenih akcija do deset odsto kapitala, a gornji prag je podignut sa sedam na osam hiljada dinara.

Izvor: Jedinstvo, Momentum