Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) sazvalo je redovnu skupštinu akcionara za 27. jun tekuće godine, a na dnevnom redu su između ostalog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i raspodela ostvarene dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima ove godine na ime dividende raspodeli iznos od 150,3 miliona dinara odnosno bruto iznos od 647,06 dinara po akciji. Prošle godine kompanija je akcionarima isplatila dividendu od 411,8 dinara po akciji.

Akcionarima Jedinstva ove godine dividende veće za 57%

Internim aktima kompanije kao dan dividende određen je 31. decembar prošle godine.

Na dnevnom redu skupštine je ponovo i odluka o poništenju 7,8 odsto akcija kompanije koje se nalaze u vlastitom portfelju, kao i donošenje nove odluke o programu kupovine do 10 odsto sopstvenih akcija.

Akcije Jedinstva prošle sedmice su se posle dužeg vremena spustile ispod nivoa od sedam hiljada dinara i nedelju za zatvorile na 6.601 dinar.

Izvor: Jedinstvo, Momentum