Odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIIS) utvrdio je predlog odluke skupšini akcionara o raspodeli dobiti ostvarene u 2023. godini, saopštila je kompanija putem Beogradske berze.

Kao što je bilo i očekivano, i ove godine NIS će akcionarima podeliti 25 odsto dobiti putem dividende, što je osim u vreme pandemije bio uvek slučaj kada je kompanija vršila isplatu akcionarima.

Ove godine akcionarima NIS-a više nego duplo manja dividenda

Odbor direktora je predložio da se iz prošlogodišnje dobiti od 41,9 milijardi dinara za dividende izdvoji 10,5 milijardi dinara odnosno 64,26 dinara po akciji.

Na poslednjoj ceni od 850 dinara, ova akcija nosi dividendni prinos od 7,6 odsto.

Prošle godine, zahvaljujući izuzetnim rezultatima kompanije u 2022. godini akcionari su dobili rekordan iznos dividende od 143,3 dinara po akciji.

Izvor: Belex, Momentum