Većinski vlasnik ALTA banke (JMBN), Alta Pay Group, objavio je ponudu za preuzimanje preostalih akcija koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara, objavio je  Centralni registar hartija od vrednosti.

Ponuđač namerava da preuzme preostalih 15,8 odsto akcija po ceni od 3.750 dinara po akciji, a ponuda je ograničena do 19. decembra tekuće godine.

Ukoliko uspe da aktuelno vlasničko učešće od 84,2 odsto podigne iznad praga od 90 procenata Alta Pay će moći u potpunosti da konsoliduje vlasništvo.

U septembru prošle godine Alta Pay je putem ponude za preuzimanje po ceni od 4.351 dinar po akciji stigao do vlasničkog udela od 76,1 odsto, da bi kasnije sticanjem akcija na Beogradskoj berzi dostigao aktuelno vlasničko učešće.

Akcije ALTA banke trenutno se kotiraju na ceni od 3.700 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju banke od 1,07 milijardi dinara (9,1 milion evra).

Izvor: Belex, CRHoV, Momentum