Ni četiri puta produžena ponuda za preuzimanja ALTA banke (JMBN) nije ponuđaču donela očekivani ishod s obzirom da je uspeo da poveća vlasnički udeo za svega pola procenta.

Još krajem novembra, većinski vlasnik ALTA banke, Alta Pay Group, uputio je ponudu za preuzimanje manjinskim akcionarima koji drže 15,8 odsto od ukupnog broja akcija. Potom je ponuda nekoliko puta produžavana, a cena je sa inicijalnih 3.750 dinara podignuta na 3.754 dinara po akciji.

Većinski vlasnik je otkupio 1.389 akcija odnosno 0,48 odsto od ukupnog broja, povećavši sopstveno vlasničko učešće na 84,7 odsto.

Nakon okončanja ponude, Alta Pay se nalazi daleko od praga od 90 procenata koji bi mu omogućio prinudni otkup akcija i delistiranje sa berze.

Alta Pay je preuzeo kontrolu nad bankom kupovinom državnog paketa akcija u maju 2019. godine kada je od države kupio 28,5 odsto akcija po ceni od 7.207 dinara po akciji.

Izvor: Belex, Momentum