Nakon što je putem ponude za preuzimanje Alta Pay Group, većinski vlasnik ALTA banke, prekočio prag od 90 odsto akcija u ovoj bankarskoj ustanovi, danas je obelodanio i prinudni otkup akcija od preostalih akcionara.

U naredna dva dana preostalih 24.812 akcija (9,8 odsto od ukupnog broja) biće prinudno otkupljeno po ceni od 3.759 dinara po kojoj je i sprovedena ponuda za preuzimanje tokom maja.

Ovo je faktički duplo niža cena u odnosu na cenu po kojoj je država prodala kontrolni paket akcija u maju 2019. godine.

Nakon prinudnog otkupa, ALTA banka će biti poslednja banka koja je nakon konsolidacije vlasništva napustila Beogradsku berzu.

Pre 15-ak godina domaćim berzanskim tržištom su dominirale banke i činile su više od 60 odsto reperne indeksne korpe Belex15. Mnoge od njih su potom bankrotirale i bile u centru berzanske krize od koje se domaće tržište akcija nikada nije oporavilo.

Izvor: Belex, Momentum