Nakon što je više puta produžavao trajanje ponude za preuzimanje, većinski vlasnik ALTA banke, Alta Pay Group, uspeo je u svojoj nameri da preskoči prag od 90 odsto akcija i time obezbedi krajnju konsolidaciju vlasništva u ovoj banci.

Putem ponude za preuzimanje po ceni od 3.759 dinara po akciji, Alta Pay je stekao dodatnih 5,4 odsto akcija i time preskočio prag od 90 odsto vlasništva što je potreban uslov za prinudan otkup od preostalih manjinskih akcionara.

U prethodnoj ponudi za preuzimanje koja je okončana u januaru, većinski vlasnik ALTA banke prikupio je svega pola procenta od ukupnog broja emitovanih akcija.

Po ceni iz okončane ponude, po kojoj će biti sproveden i prinudni otkup od preostalih manjinskih akcionara, ALTA banka je vrednovana 1,08 milijardi dinara (9,2 miliona evra) što čini tek 27 procenata njene knjigovodstvene vrednosti.

Izvor: Belex, Momentum