Posle dva i po meseca nakon što je objavio nameru za krajnju konsolidaciju vlasništva u Alfa plamu (ALFA), Amasisu je napokon i zvanično odobrena ponuda za preuzimanje ove kompanije koju kontroliše poslednjih desetak godina.

Krajem avgusta na ceni od 18.700 dinara Amasis je kupio dodatnih 13,1 odsto akcija, podigavši svoje vlasničko učešće na 88,4 odsto. Istoga dana objavljena je i namera za preuzimanje preostalih 11,6 odsto akcija koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara.

Ponuda akcionarima je upućena po ceni od 20.892 dinara, što predstavlja prosečnu ponderisanu cenu akcije u poslednjih šest meseci. Ponuda je otvorena od 7. do 28. novembra, a gotovo je izvesno da će nakon okončanja ponude Amasis preskočiti prag od 90 procenata što je uslov za prinudni otkup preostalih akcija.

Manjinski akcionari Alfe godinama su ukazivali da većinski vlasnik kompanije obara cenu akcija trgujući sa povezanim licima. Takođe, kompanija je u nekoliko navrata otkupljivala pa poništavala sopstvene akcije sve sa ciljem krajnje konsolidacije vlasništva, što će se na kraju i desiti do kraja godine.

Na ceni iz ponude za preuzimanje tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 2,98 milijardi dinara (25,4 miliona evra), dok je Alfa u prošloj godini ostvarila neto profit od 631 milion dinara.

Izvor: Belex, Momentum