Velike američke banke, JPMorgan, Citygroup, Bank of America i Wells Fargo, tradicionalno će otpočeti sezonu objave kvartalnih izveštaja u petak, sa fokusom investitora na kašnjenja u otplati kreditnih kartica, nivo rezervisanja po lošim kreditima, te stanje po hipotekarnim poslovima.

Banke obično imaju koristi od pooštaravnja monetarne politike centralne banke, sa većim kamatnim stopama koje povećavaju nivo neto prihoda od kamata i margine profitabilnosti. Međutim, veće kamate predstavljaju istovremeno visok rizik po budući kvalitet kreditnog portfelja, rast kredita i neto kamatne margine.

I dok se očekuje da su banke u četvrtom kvartalu ostvarile solidne neto prihode od kamata, ali uz usporavanje rasta u odnosu na treće tromesečje, prihodi iz segmenta investicionog bankarstva su ponovo pretrpeli jak udarac. Izazovni tržišni uslovi koji su prouzrokovali teže sklapanje jednokratnih poslova, kao što su inicijalne ponude akcija (IPO), merdžeri i sl, negativno su uticali na poslovni rezultat u periodu oktobar-decembar.

Prema nedavno objavljenom izveštaju E&Y o stanju IPO-a, u 2022. godini je zabeleženo samo 1.333 IPO-a širom sveta do 14. decembra, dok je u ovim poslovima prikupljeno svega 179,5 milijardi dolara, što predstavlja smanjenje od 45 i 61 odsto, respektivno.

Još neki od ključnih aspekata profitabilnosti banaka tiču se stanja po kreditnim karticama i štednim računima američkih građana koji bi mogli ukazati na zdravlje prosečnog američkog potrošača.

JP Morgan je prošle nedelje procenio da „višak ušteđevine“ američkih domaćinstava sada iznosi oko 900 milijardi dolara, što je značajan pad u odnosu na vrhunac od 2.100 milijardi dolara početkom 2021. i oko 1.900 milijardi dolara početkom prošle godine. Pad pokazuje da je inflacija faktički prepolovila štednju Amerikanaca kumuliranu sa izbijanjem pandemije.

Izvor: Yahoo Finance, Seeking Alpha, Momentum