Beogradska berza je saopštila danas da je donela rešenje o privremenoj obustavi trgovanja prioritetnim akcijama Komercijalne banke (KMBNPB) usled „nastanka okolnosti koje su u vezi sa objavljivanjem informacija od materijalnog značaja za donošenje investicionih odluka, te narušavanja poverenja u trgovinu hartijama od vrednosti“.

U obrazloženju se navodi da izdavalac od početka kotacije na Beogradskoj berzi 2006. godine imao identičnu knjigovodstvenu vrednost za sve klase akcija (uključujući i prioritetne), te da nikada nije javno ukazao da postoji razlika u knjigovodstvenoj vrednosti običnih i prioritetnih akcija.

Takođe se navodi da je u prošlogodišnjoj ponudi za preuzimanje od strane većinskog vlasnika, NLB-a, navedena identična knjigovodstvena vrednost običnih i prioritetnih akcija, a da su najviši organi izdavaoca ove podatke ocenili kao tačne.

Podsetimo, upravni odbor banke sazvao je ranije vanrednu skupštinu akcionara za 29. jun, a glavna tačka dnevnog reda je prinudni otkup akcija na zahtev većinskog vlasnika, slovenačkog NLB-a. U materijalu za skupštinu navedeno je da će obične akcije (KMBN) biti otkupljene po ceni od 4.532,2 dinara što je knjigovodstvena vrednost akcije, dok je predložena cena za prioritetne akcije 1.000 dinara što je u predlogu odluke navedeno da je knjigovodstvena vrednost ovih akcija.

Izvor: Belex, Momentum