Beogradski aerodrom, kojim putem koncesije uprava francuski VINCI, približava se nivou od pet miliona putnika u tekućoj godini nakon što je nastavljen oporavak poslovanja od efekata pandemije.

Tokom oktobra aerodrom je uslužio 518,5 hiljada putnika, što je 7,9 odsto slabije u odnosu na predpandemijsku, 2019. godinu. Istovremeno, broj komercijalnih poletanja i sletanja bio je manji za 4,7 odsto i iznosio je 5.136.

Tokom perioda januar-oktobar aerodrom je uslužio 4,6 miliona putnika, što je slabije za 12 odsto u odnosu na 2019. godinu. Prošle godine, uprava VINCI-ja je prognozirala da će u tekućoj godini dostići nivo od pet miliona putnika, dok bi rekordni promet iz 2019. godine mogao biti dostignut naredne godine.

Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), firma koja nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, zabeležio je gubitak u trećem kvartalu, nakon što je u prvoj polovini godine poslovao pozitivno.

Posmatrano u prvih devet meseci, Aerodrom „Nikola Tesla“ je zabeležio poslovni prihod od 526,1 milion dinara, dok je neto dobitak iznosio 44,4 miliona dinara.

Izvor: EX-YU Aviation, Momentum