Niška duvanska industrija Philip Morris Operations objavila je polugodišnje rezultate poslovanja koji su prikazali rast kompanije, istina znatno nižom stopom u odnosu na prošlu godinu.

U periodu januar-jun kompanija je ostvarila poslovni prihod od nepunih 15 milijardi dinara što predstavlja povećanje od 7,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Usled povećanih troškova nabavne vrednosti prodate robe i delimično zbog rasta troškova zarada i otpremnina poslovna dobit je smanjena za 5,2 odsto i iznosila je 3,65 milijardi dinara.

Zahvaljujući rastu kamata kompanija je ostvarila značajno bolji finansijski rezultat pa je neto dobit porasla 3,8 odsto na 3,39 milijardi dinara.

Nastavljen rast polugodišnjih neto profita (u mlrd RSD)

I na kraju juna kompanija je ostala izuzetno likvidna sa pozicijom gotovine od 7,4 milijarde dinara u odnosu na finansijski dug od svega 425 miliona dinara.

Philip Morris tradicionalno akcionarima isplaćuje celokupnu dobit koju ostvari, a vlasnici prioritetnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobili su ove godine dividendu od 588,3 dinara po akciji što daje dividendni prinos od 7,6 procenata.

Kompanija je početkom septembra najavila novi investicioni ciklus vredan 100 miliona dolara u cilju pokretanja proizvodnje na novoj liniji bezdimnih duvanskih proizvoda koji će biti namenjeni izvozu. Inače, matična kompanija planira da već 2025. godine polovina prihoda na globalnom nivou dolazi iz prodaje bezdimnih duvanskih proizvoda.

Prioritetne akcije Philip Morris-a okončale su današnje trgovanje na nivou od 7.710 dinara i beleže rast od početka godine od 10 procenata.

Izvor: Belex, Momentum