Najveća domaća osiguravajuća kompanija, Dunav osiguranje (DNOS), isplatila je akcionarima dividendu iz prošlogodišnje dobiti koju je krajem aprila izglasala skupština akcionara.

Kao što je već poznato, akcionarima je pripao bruto iznos od 103,44 dinara po akciji u odnosu na prošlogodišnjih 359,63 dinara kada je čitav profit podeljen akcionarima. Akcionarima je isplaćeno 1,57 milijardi dinara što predstavlja polovinu ostvarenog dobitka iz segmenta neživotnog osiguranja.

Kao dan dividende utvrđen je 28. april tekuće godine.

Akcije Dunava proteklih dana na Beogradskoj berzi oporavile su se na 1.400 dinara, ali se i dalje nalaze duboko ispod nivoa gde su bile pre nego što su podeljene besplatne akcije radnicima. Od sredine aprila kada je intezivirano trgovanje ovim akcijama izgubile su na vrednosti oko 48 procenata.

Izvor: CRHoV, Momentum