Evropska komisija je u skladu sa Uredbom EU o spajanjima odobrila pripajanje pančevačke Petrohemije Naftnoj industriji Srbije (NIIS).

Evropska komisija je zaključila da predloženo spajanje ne bi izazvalo probleme u vezi sa konkurentnošću tržišta s obzirom na umerenu kombinovanu tržišnu poziciju kompanija koja je rezultat predložene transakcije.

NIS je u decembru prošle godine potpisao sporazum sa državom o privatizaciji Petrohemije kojim je predviđeno povećanje njegovog vlasničkog učešća u kompaniji sa 20,9 na 90 procenata. NIS se obavezao na dokapitalizaciju u visini od 150 miliona evra i izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje u roku od šest godina.

Izvor: EK, Momentum