Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) isplatilo je danas poslednju, treću tranšu ovogodišnje dividende koju je u junu odobrila skupština akcionara.

Kao što je ranije poznato, akcionari su primili bruto iznos od 705,88 dinara po akciji odnosno ukupan bruto iznos od 180 miliona dinara, što čini neznatno preko polovine ostvarene dobiti u prošloj godini.

Internim aktima kompanije kao dan dividende je utvrđen 31. decembar.

Pregled dividendi Jedinstva iz Sevojna (RSD po akciji)

Jedinstvo spada u red kompanija sa najizdašnijom dividendnom politikom, a prošlog meseca  je obnovilo program sticanja sopstvenih akcija na ceni od 8.000 dinara.

Na poslednjoj ceni od 8.000 dinara akcije Jedinstva nose dividendni prinos od 8,8 odsto.

Izvor: Jedinstvo, Momentum