Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) sazvalo je redovnu skupštinu akcionara za 27. jun tekuće godine, a na dnevnom redu su između ostalog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i raspodela ostvarene dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima ove godine na ime dividende isplati bruto iznos od 95,8 miliona dinara odnosno 411,76 dinara po akciji što predstavlja smanjenje od 42 odsto  u odnosu na prošlu godinu.

Prema internim aktima kompanije pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili upisani u knjigu akcionara na 31. decembar prošle godine.

Posle tri rekordne godine akcionarima Jedinstva manje dividende 

Kompanija je predložila i smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija koje je sticala na Beogradskoj berzi. Jedinstvo je na dan predlaganja ove odluke imalo 22.427 komada sopstvenih akcija odnosno 8,8 odsto odsto od ukupnog broja.

Akcije Jedinstva poslednjih dana kotiraju se na Beogradskoj berzi oko nivoa od 7.400 dinara, što je smanjenje od 7,5 odsto u odnosu na početak godine.

Izvor: Jedinstvo, Momentum