Beogradska Komercijalna banka (KMBN) koja posluje pod kontrolom slovenačkog NLB-a objavila je ponudu za otuđenje sopstvenih akcija koje je banka nedavno stekla od nesaglasnih akcionara.

Prodaju se 487.054 sopstvene akcije odnosno 2,9 odsto od ukupnog broja, a cena po akciji iznosi 4.176,5 dinara. Ponuda je otvorena od 20. aprila do 20. maja, a pravo na upis i uplatu akcija imaju akcionari koji su bili upisani u knjizi akcionara na dan 18. april tekuće godine po pro-rata principu.

Sopstvene akcije Komercijalna banka je stekla na ceni od 4.589,01 dinar što je bila knjigovodstvena vrednost akcije u momentu kada je sazivana skupština na kojoj je doneta odluka o pripajanju beogradske NLB banke.

Izvor: CRHoV, Momentum