Beogradska Komercijalna banka (KMBN), koja posluje pod kontrolom slovenačkog NLB-a, objavila je juče da će u roku od dva dana sprovesti prinudni otkup akcija u skladu sa odlukama skupštine akcionara.

NLB u Komercijalnoj banci trenutno poseduje 90,2 odsto osnovnog kapitala i 91,7 odsto akcija sa pravom glasa dok će nakon prinudnog otkupa postati jedini akcionar banke.

Prinudni otkup će, kada su obične akcije u pitanju, biti sproveden na nivou od 4.532,2 dinara što je knjigovodstvena vrednost akcije na dan 30. maj. Prioritetne akcije (KMBNPB) NLB će otkupiti po ceni od 1.000 dinara što je izazvalo veliko nezadovoljstvo akcionara s obzirom da je kompanija godinama u svojim internim aktima objavljivala identičnu knjigovodstvenu vrednost za obične i prioritetne akcije.

Stoga će poslednja runda akcionarske priče ove do skora najveće domaće banke pod državnom kontrolom biti odigrana pred nadležnim sudovima s obzirom na brojne tužbe koje su podneli manjinski akcionari.

Izvor: Belex, MomentumB