Proizvodno-montažno preduzeće, Jedinstvo iz Sevojna (JESV), objavilo je konoslidovane finansijske izveštaje koji obuhvataju poslovanje matične kompanije i zavisnih preduzeća među kojima su Užice gas i podružnica u Crnoj Gori.

Konsolidovani poslovni prihod oslabio je za 31 odsto na 7,7 milijardi dinara pre svega usled rekordne prethodne godine u kojoj su poslovi na TENT-u kompaniji doneli najviše prihode u istoriji.

Poslovna dobit bila je manja za trećinu i iznosila je 186,3 miliona dinara, dok je neto dobit bila neznatno veća u odnosu na 2021. godinu usled manjih poreskih rashoda i iznosila je 182,9 miliona dinara.

Kompanija je popravila svoju finansijsku poziciju tokom 2022. godine te je u potpunosti eliminisala neto dug s obzirom da je pozicija gotovine na kraju godine bila veća od dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza.

Akcijama Jedinstva u poslednje vreme trguje se oko nivoa od 7.400 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 1,9 milijardi dinara (16,1 milion evra).

Izvor: Belex, Momentum