Najveći domaći građevinar, Energoprojekt holding (ENHL), objavio je polugodišnje rezultate poslovanja koji su pokazali nastavak pada realizacije kompanije, pre svega usled slabljenja na domaćem tržištu.

Kompanija je u prvih šest meseci ostvarila konsolidovani prihod od 4,86 milijardi dinara što je za 30 odsto lošije u odnosu na prošlu godinu i to pre svega usled slabijeg nastupa na domaćem tržištu koje je donelo prihod od svega 1,45 milijardi dinara. Na ino tržištu realizacija je oslabila za petinu na 3,0 milijardi dinara.

Konsolidovani poslovni gubitak je skoro dupliran na 421 milion dinara, dok je neto gubitak iznosio 322,4 miliona dinara u odnosu na prošlogodišnjih 39,8 miliona dinara.

Svetla tačka u bilansima bilo je smanjenje zaduženosti pa je neto dug kompanije na kraju juna smanjen 36 odsto na 662 miliona dinara.

Uprava kompanije je navela da u tekućoj godini planira ugovoranje 100 miliona evra novih poslova, dok je u prvih šest meseci ugovoreno 27,7 miliona evra, uglavnom u inostranstvu.

Na kraju juna kompaniji je za realizaciju ostalo oko 188 miliona evra poslova.

Izvor: Belex, Momentum