Domaće kompanije koje sačinjavaju repernu indeksnu korpu, Belex15, ostvarile su prošle godine rekordne poslovne rezultate zahvaljujući Naftnoj industriji Srbije (NIIS) koja je iza sebe ostavila najbolju godinu u istoriji.

Kompanije iz indeksne korpe, koja je spala na devet članica, pratio je tokom godine izuzetno neizvestan poslovni ambijent koji je praćen visokom inflacijom, povišenim cenama materijala i energenata, te usporenom normalizacijom lanaca snabdevanja.

Zbirni prihod kompanija iz indeksne korpe u 2022. skočio je 52,8 odsto na 628,4 milijarde dinara, dok je neto dobit porasla 3,3 puta na 100,5 milijardi dinara.

Gro ovog rezultata doneo je NIS jer je, kao što je poznato, u 2022. godini ostvario rekordni profit usled visokih cena sirove nafte, ali i snabdevanja jeftinijom ruskom naftom koja je dodatno popravila profitne margine. Konsolidovani EBITDA dostigao je 136,2 milijarde dinara, dok je neto profit skočio 4,4 puta na 92,4 milijarde dinara.

Rekordne finansijske rezultate zabeležio je i Impol Seval (IMPL) koji je iskoristio visoku tražnju i veoma povoljne cene na tržištu, pre svega u prvoj polovini godine. Ova valjaonica aluminijuma ostvarila je neto profit od 2,8 milijardi dinara što je čak 2,4 puta bolji rezultat u odnosu na odličnu 2021. godinu.

I dok su turbulentne prilike na tržištu ovim dve kompanijama bile saveznik, većina ostalih kompanija je trpela pritisak pre svega na troškovnoj strani. Messer Tehnogas (TGAS) je uprkos rastu prihoda od 11,6 odsto zabeležio pad neto profita od 28,6 odsto na 2,3 milijarde dinara usled većih troškova materijala i pre svega energenata. Negativan uticaj troškova materijala trpeo je i Metalac (MTLC) koji je ipak zahvaljujući dobrom učinku trgovačkih društava uknjižio neznatan rast krajnjeg rezultata.

Dunav osiguranje (DNOS), kao jedini predstavnik finansijskog sektora nakon delistiranja Komercijalne banke, zabeležilo je pad profita od 42,1 odsto na 1,5 milijardi dinara usled porasta rashoda na ime likvidiranih šteta.

Građevinar Energoprojekt holding (ENHL) je nastavio negativan trend poslovanja i zabeležio realizaciju od svega 15,3 milijarde dinara, faktički uz poslovanje na „pozitivnoj nuli“. Jedinstvo iz Sevojna (JESV) je takođe pretrpelo oštar pad prihoda, ali u velikoj meri zbog rekordne 2021. godine kada je realizovan najveći deo velikog projekta na TENT-u.

Za razliku od prethodne godine, u 2022. nije bilo gubitaša jer je i Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO) zabeležio pozitivno poslovanje kome su doprineli rast prihoda usled naplate veće koncesione naknade, ali pre svega jednokratni efekat nakon dobijanja spora sa JAT Tehnikom.

Poslovanje kompanija iz korpe indeksa Belex15 u 2022. godini