Nakon što je u decembru 2021. godine sa Vladom Srbije i Petrohemijom potpisala ugovor o strateškom partnerstvu, Naftna industrija Srbije (NIS) je dogovor o preuzimanju ove kompanije i zvanično sprovela u delo u petak, 9. juna.

Kako je ugovor i predviđao, NIS je povećao vlasnički udeo u kompaniji sa 20,9 na 90 odsto, nakon što je sproveo dokapitalizaciju u visini od 150 miliona evra. Prema potpisanom sporazumu ova sredstva biće iskorišćena za izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje u roku od šest godina.

Ove promene su i zvanično sprovedene u Agenciji za privredne registre iz kojih se vidi da je NIS uneo novčani ulog od 17,6 milijardi dinara (150 mliona evra).

Proces preuzimanja Petrohemije odužio se delimično i zbog dobijanja saglasnosti regulatora, a pozitivno rešenje od Evropske komisije je došlo u septembru prošle godine.

Evropska komisija je tada zaključila da predloženo spajanje ne bi izazvalo probleme u vezi sa konkurentnošću tržišta s obzirom na umerenu kombinovanu tržišnu poziciju kompanija koja je rezultat predložene transakcije.

Izvor: EK, Momentum